fbpx
Przeglądasz Tag

‘energia elektryczna’

Ryzyka w aukcyjnym systemie wsparcia

Ryzyka w aukcyjnym systemie wsparcia

Aukcyjny system wsparcia często wzbudza obawy wśród potencjalnych uczestników aukcji. W dużej mierze wynikają one ze zobowiązań ciążących na wytwórcach po wygranej aukcji. W artykule przedstawiono ryzyka wynikające z udziału w aukcji. Kara Prezesa URE Startując w aukcji wytwórca uwzględnia...
Jak przebiegają aukcje oze?

Jak przebiegają aukcje oze?

Aukcyjny system wsparcia w jednym zdaniu można opisać następująco: Wytwórca energii odnawialnej, który wygra aukcję, przez kolejne 15 lat od daty wytworzenia energii po raz pierwszy, otrzyma określoną dopłatę do każdej kilowatogodziny sprzedanej energii. System wsparcia pierwszy raz pojawił się...
Kary Prezesa URE

Kary Prezesa URE

Kim jest Prezes URE? Prezes Urzędu Regulacji Energetyki został powołany do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji. Odpowiada za regulację rynku energii oraz weryfikację funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych. Zajmuje się również realizacją wymagań wynikających z...
Prosument energii elektrycznej

Prosument energii elektrycznej

Popularność odnawialnych źródeł energii stale rośnie, dzięki czemu powstaje coraz więcej instalacji wytwórczych wykorzystujących tego typu źródła, w tym źródeł fotowoltaicznych. W 2019 roku moc instalacji fotowoltaicznych zwiększyła się o 176% względem mocy zainstalowanej na koniec roku 2018. Oznacza to,...
Ewolucja systemów wsparcia oze w Polsce

Ewolucja systemów wsparcia oze w Polsce

Mechanizmy wsparcia oze Do realizacji założeń polityki klimatycznej Unii Europejskiej konieczny jest rozwój energetyki odnawialnej w państwach członkowskich. Ten zaś napędzają dotacje oraz zróżnicowane programy pomocowe, bez których nierzadko inwestycje w budowę rozproszonych źródeł energii byłyby nierentowne. Przyrost nowych instalacji...
Czym jest klaster energii?

Czym jest klaster energii?

Odnawialne źródła energii są źródłami dobrze skalowalnymi. Oznacza to, że instalacje oparte na ogniwach fotowoltaicznych, turbozespołach wiatrowych czy biogazie mogą być rozwijane zarówno przez duże firmy w postaci rozległych farm, jak i przez osoby fizyczne w postaci instalacji pozwalającej zasilić...
error: Content is protected !!