fbpx
Czy niższe rachunki za energię są możliwe? Oczywiście!

Czy niższe rachunki za energię są możliwe? Oczywiście!

W 2021 roku cena energii dla gospodarstw domowych wzrosła średnio o 3,5%. Dla kogo ta informacja jest ważna? Czy pierwszy sprzedawca wybrany jest raz na zawsze?

Sprzedawcę energii (spółkę obrotu) można zmienić. Możliwość zmiany sprzedawcy zagwarantowana została zasadą dostępu stron trzecich do sieci tzw. TPA (z ang. Third Party Access). TPA weszło w życie z dniem 1 lipca 2007 r. i wynika wprost z dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej liberalizacji handlu energią elektryczną.

Kto ma możliwość zmiany sprzedawcy?

Każdy i niezależenie od tego jakim jest odbiorcą. Teoretycznie dowolną liczbę razy w roku, ale praktycznie kilka razy rocznie z uwagi na czas trwania całej procedury. Okres ten jest związany z zapisami obowiązującymi w umowie, na podstawie której odbiorca kupuje energię. W większości przypadków proces jest bezkosztowy. Koszt rozwiązania umowy może się pojawić w przypadku, w którym odbiorca korzysta z oferty promocyjnej sprzedawcy energii. Wówczas rozwiązanie dotychczasowej umowy przed określonym okresem czasu może się wiązać z zapłatą kary umownej.

Jak zmienić sprzedawcę?

Proces można wykonać na dwa sposoby – samodzielnie lub z pomocą nowego sprzedawcy energii.

Biorąc pod uwagę, że spółki obrotu zazwyczaj oferują darmowe przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, zdecydowanie polecamy wybrać ten sposób. Gwarantuje on, że z dużym prawdopodobieństwem wszystkie formalności zostaną wykonane na czas. W przypadku samodzielnego działania, szczególnie za pierwszym razem, odbiorca energii może popełnić błąd. Spowoduje to, że zmiana sprzedawcy i idące za tym korzyści odsuną się w czasie. W skrajnym przypadku, jeżeli odbiorca nie zawrze nowej umowy sprzedaży na czas, istnieje ryzyko przejścia na tzw. sprzedaż rezerwową. Może to skutkować nawet kilkukrotnym podniesieniem opłat za energię – na czas obowiązywania taryfy sprzedawcy rezerwowego.

Cena energii

Sprzedawcy energii mają obowiązek przedkładania do zatwierdzenia Prezesowi URE wyłącznie taryf dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Stawki dla pozostałych odbiorców spółki obrotu mogą dowolnie kształtować.

W przypadku gospodarstw domowych, stawki oferowane przez sprzedawców prezentowane są w taryfach sprzedaży energii elektrycznej dla grup taryfowych G. Wszystkie taryfy publikowane są w internecie – na stronach sprzedawców oraz na stronie Urzędu Regulacji Energetyki pod adresem LINK.

Stawki opłat dla pozostałych odbiorców również zawarte są w taryfach (lub cennikach) jednak ceny mogą być negocjowane. W celu uzyskania niższych stawek konieczne jest rozpoczęcie rozmów z konkretnymi sprzedawcami. Najczęściej oferta przygotowywana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę zużycie i moc zapotrzebowaną konkretnego odbiorcy energii. Stawki indywidualnie określane mogą być nawet o kilkadziesiąt procent niższe niż te prezentowane w taryfach.

Prezes URE zatwierdził nowe taryfy największych spółek obrotu w grudniu 2020 roku. Poniżej przedstawiamy stawki pięciu spółek obrotu dla taryf jednostrefowych obowiązujących dla gospodarstw domowych oraz mikroprzedsiębiorstw. Przestawione stawki jednostkowe dotyczą kwot netto i odnoszą się do sprzedaży 1 kWh energii elektrycznej.

Warto równocześnie wspomnieć, że w Polsce funkcjonuje zdecydowanie większa liczba spółek sprzedających energię. Często są to jednak sprzedawcy, którzy specjalizują się w sprzedaży energii do odbiorców inni niż gospodarstwa domowe.

Spółka obrotu

G11

C11

Enea S.A. 0,3015 0,4659
Energa Obrót S.A. 0,3006 0,4690
PGE Obrót S.A. 0,3011 0,4600
Tauron Sprzedaż sp. z o.o. 0,3006 0,4890
innogy Polska S.A. 0,3195 0,8012

 

Obecnie, spółki obrotu konkurują ze sobą nie tylko ceną, ale również usługami dodatkowymi. W ramach pakietu wraz z energią można kupić gaz czy usługi dodatkowe jak np. usługi fachowców na telefon.

Gdzie znajdę informację, ile obecnie płacę?

Stawka jednostkowa energii elektrycznej widnieje na każdej fakturze dostarczanej do odbiorcy końcowego. Dla przykładu prezentujemy przykładową fakturę wraz z opisem poszczególnych pozycji. W zależności od spółki obrotu, pozycje te mogą występować w różnej konfiguracji. Niezależnie jednak od tego, w każdym przypadku powinniśmy znaleźć dane dotyczące zużycia i ceny jednostkowej energii. Warto przypomnieć, że w przypadku umowy kompleksowej jest jedna faktura – zawierająca zarówno opłatę za sprzedaż energii jak i jej dostarczenie. W przypadku umowy rozdzielonej faktury są już dwie – jedna dla sprzedaży i jedna dla dystrybucji. Więcej na ten temat można przeczytać w jednym z naszych poprzednich artykułów Dlaczego energia elektryczna jest taka droga„.

Podsumowanie

Zmiana sprzedawcy może być sposobem na obniżenie rachunków płaconych za energię elektryczną. Możliwość taką posiada każdy odbiorca kupujący energię na podstawie zawartej umowy sprzedaży. W tym celu warto skontaktować się ze spółką obrotu i porozmawiać o ofercie. Polecamy tę metodę zarówno w przypadku gospodarstw domowych jak i pozostałych odbiorców. W przypadku skorzystania z pełnomocnictwa dla sprzedawcy energii na przeprowadzenie całego procesu, odbiorca podpisuje jedna umowę i czeka na fakturę od nowego sprzedawcy.

Uczulamy, że warto skorzystać z wiarygodnej spółki obrotu. Warto zawsze sprawdzić zapisy umowne i pamiętać, że zmiana sprzedawcy jest prawem a nie obowiązkiem.

 

Zostaw komentarz

siedem + 5 =

error: Content is protected !!